Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over uw behandeling of product, wij horen dat graag van u. Uw ervaringen zijn voor ons een belangrijk signaal om onze dienstverlening te evalueren en zo mogelijk te verbeteren.

Heeft u een opmerking of verbeterpunt, bespreek deze dan in eerste instantie met uw behandelaar. Deze zal met u in overleg gaan en zijn of haar uiterste best doen dit op te lossen.

Als een gesprek met uw behandelaar niet het gewenste resultaat oplevert, of u niet tevreden bent over de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Beter Lopen. Deze functionaris luistert naar u, helpt zo nodig bij het op schrift stellen van uw opmerking en bemiddelt tussen u en degene op wie uw opmerking betrekking heeft.

Mocht u daarna nog niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH) en uw klacht daar kenbaar maken. De uitspraak van deze klachtencommissie is voor zowel u als klant en als Beter Lopen als zorgverlener bindend.